Årsmöteshandlingar

Nu finns aktuell verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget upplagd på hemsidan. Kontakta sektionsansvarig om ni saknar lösenord. http://hgif.nu/omhgif/medlemsinformation/

Protokoll styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte 17 januari finns nu tillgänglig på hemsidan under http://hgif.nu/omhgif/medlemsinformation/ Lösenordet till medlemsinformationssidan är uppdaterat och delgivet sektionsansvariga. Mvh! Styrelsen genom sekreteraren

Årets första styrelsemöte

Under mötet avhandlades: Rapporter från sektionerna. Behov att att revidera medlemsinformation med hänsyn till årsmötesbeslut om ändrade medlemsavgifter (enskild medlem 200kr, familjemedlemsskap 300kr). Medlemshantering på Facebook-grupper och möjligheter att attrahera medlemmar genom dessa grupper. Avstämning inför årsmötet på Lv6 mäss 16 februari  med start kl 17:00. Kallelse till årsmötet är på väg. Protokoll från styrelsemötet […]

Årsmöte 2017

Styrelsen har beslutat att genomföra årsmöte 2017-02-16 Reservera datumet i era kalendrar så kommer inbjudan efter årsskiftet. Vidare kommer det att bjudas på ärtsoppa. Mvh! Styrelsen HGIF

IT-Utbildning för styrelse och sektionsansvariga

Styrelsens målsättning är att hemsidan skall uppdateras av samtliga sektioner på månadsbasis under 2017. Utöver att erbjuda utbildning kommer en Webmaster att utses för att stötta sektionerna. Är du eller någon du känner intresserad av att vara Webmaster för hgif.nu under 2017? Tag då kontakt med styrelsen via info@hgif.nu

Styrelsemöte HGIF

Styrelsemöte HGIF den 9 april kl 16.00. Nästa möte preliminärt den 28 maj kl 16.00. Plats konferensrummet regementsstaben Välkomna ! Hälsningar Peter Toft, Ordförande