Årsmöteshandlingar

Nu finns aktuell verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget upplagd på hemsidan. Kontakta sektionsansvarig om ni saknar lösenord. http://hgif.nu/omhgif/medlemsinformation/

Protokoll styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte 17 januari finns nu tillgänglig på hemsidan under http://hgif.nu/omhgif/medlemsinformation/ Lösenordet till medlemsinformationssidan är uppdaterat och delgivet sektionsansvariga. Mvh! Styrelsen genom sekreteraren

Fäktningsnytt

2017 har inletts med träningsläger i Vålådalen tillsammans med bland annat flygfemkampare. Möjlighet att prova på mångkamp och skidåkning har erbjudits vid sidan av fäktträningen. Introduktionspass i sabel genomfördes. Fem träningspass har genomförts i Lv6 fäktlokal under januari. Larisa och Torbjörn deltog på Kungsbacka Masters helgen vecka 3. Larisa placerade sig på delad 3:e plats […]

Årets första styrelsemöte

Under mötet avhandlades: Rapporter från sektionerna. Behov att att revidera medlemsinformation med hänsyn till årsmötesbeslut om ändrade medlemsavgifter (enskild medlem 200kr, familjemedlemsskap 300kr). Medlemshantering på Facebook-grupper och möjligheter att attrahera medlemmar genom dessa grupper. Avstämning inför årsmötet på Lv6 mäss 16 februari  med start kl 17:00. Kallelse till årsmötet är på väg. Protokoll från styrelsemötet […]

IT-Utbildning för styrelse och sektionsansvariga

Styrelsens målsättning är att hemsidan skall uppdateras av samtliga sektioner på månadsbasis under 2017. Utöver att erbjuda utbildning kommer en Webmaster att utses för att stötta sektionerna. Är du eller någon du känner intresserad av att vara Webmaster för hgif.nu under 2017? Tag då kontakt med styrelsen via info@hgif.nu