Bli medlem i Halmstad Garnisons IF

Fyll i formuläret nedan.

Medlemsavgiften erlägges kalenderårsvis och uppgår från och med 2017 till:
Enskild medlem 200 kr
Familj 300 kr
Medlemsavgiften insättes på bankgiro 5774-8196

Om du betalar via nätet så skriv ditt namn i meddelanderutan och skicka ett kompletterande mail till:
info@hgif.nu
Där du anger:
Namn, Födelseår, Arbetsplats, Adress, mailadress, mobilnummer samt vilka sektioner du/ni vill tillhöra.