Föreningens historia:

9 juli 1909
Kungliga Hallands regementes Idrottsförening bildades.

16 juni 1910
Föreningen inträder i Riksidrottsförbundet under namnet Kungliga Hallands regementes Skytte- och Idrottsförening.

31 januari 1942
Göta luftvärnskårs Idrottsförening (Lv 6 IF) bildades.

1945
F 14 IF bildades.

12 maj 1965
Föreningen delades i I 16 Idrottsförening och I 16 Skytteförening.

13 februari 1998
Lv 6 IF och Lv 4 IF slogs samman.

15 februari 2001
De tre föreningarna I 16 IF, Lv 6 IF och F 14 IF slogs samman. Den nya föreningen antog namnet Halmstad Garnisons Idrottsförening (HGIF).