Fäktningssektionen

En garde!

Beskrivning av sektionens verksamhet

Fäktsektionen har sin verksamhet i den nyrenoverade fäkthallen på Lv 6.

Huvuddelen av medlemmarna är anställda inom försvarsmakten där fäktning är en tjänsteidrott. Men vi har även civila fäktare som tränar hos oss och vi välkomnar självklart fler! Vi har tyvärr ingen möjlighet till nybörjar-träning.

Vi håller till i en fäktlokal på Luftvärnsregementet.

Fäktningssektionen

Ansvarig: Erik Wikholm

Maila