Blött Blåsigt och Buskul!

”Falkenberg Beach Trail” verkar bli ett återkommande koncept. 5/ 10 km på kusten vid och stundtals på Skrea strand, i år en lite lättare bana med endast ca 30% av distansen i klitterna(tillräckligt för att få en mör). En klump över 130pers var med och plågades i sommarkylan, 15grader och kraftig motvind halva loppet hade […]