Lite historik och lite aktualitet

Tennisen har liksom kasernerna på Galgberget visat prov på konsten att överleva. HGIF har under åren haft olika namn och föreningens ekonomi har inte alltid varit lika stark som idag. I ett styrelseprotokoll från 1933 framgår: ”Beslöts att sporten tennis ej skulle avföras från föreningens program men att föreningen ej iklädde sig ytterliggare utgifter för […]

Årsmöteshandlingar

Nu finns aktuell verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget upplagd på hemsidan. Kontakta sektionsansvarig om ni saknar lösenord. http://hgif.nu/omhgif/medlemsinformation/

Protokoll styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte 17 januari finns nu tillgänglig på hemsidan under http://hgif.nu/omhgif/medlemsinformation/ Lösenordet till medlemsinformationssidan är uppdaterat och delgivet sektionsansvariga. Mvh! Styrelsen genom sekreteraren