Fältidrottsektionen

Fältmässigare kan ingen bli.

Beskrivning av sektionen

Fältidrottssektionen samlar de klassiska militära fältidrotterna. I dagsläget är det främst orientering och orienteringsskytte som utövas.
Sektionen har tillgång till aktuella kartor över skjutfälten Nyårsåsen och Ringenäs.

Fältidrottsektionen

Ansvarig: Jesper Thuresson

Maila